Mamy świadomość, jak jest trudna do zdobycia specjalistyczna wiedza, dlatego dzielimy się nią ze wszystkimi zainteresowanymi. Staramy się objaśniać i przybliżać wartość technologii medycznej oraz jej składowych wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego obiektu medycznego przeprowadzając wykłady oraz szkolenia z zakresu technologii medycznej, zarówno zamknięte jak i otwarte.

Skróty z publicznych prelekcji i inne ciekawe artykuły można przeczytać na stronie http://www.technologiamedyczna.wordpress.com 

najbliższe prelekcje

W najbliższym czasie zapraszamy na następujące prelekcje

Bezpieczeństwo i ergonomia sali operacyjnej
webinarium Koncepcja, Organizacja,Wyposażenie i Technologie na Bloku Operacyjnym
organizator: medim sp z o.o.
data: 08.06.2020 r.
godzina: 10:00
miejsce: platforma internetowa

warunki uczestnictwa: bezpłatne, wymagane zgłoszenie i rejestracja na stronie organizatora https://medim.pl/kowit/

wygłoszone prelekcje

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2018
Temat: “Optymalizacja kosztów w służbie zdrowia”

IX Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją – Rehabilitacja Pacjentów Onkologicznych
Temat: “Właściwe projektowanie i wykonanie obiektów ochrony zdrowia dostępnych dla niepełnosprawnych – wymogi dla węzłów higieniczno-sanitarnych w różnych krajach”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2017
Temat: “Rozwiązania infrastrukturalne w obiektach Służby Zdrowia. Dostosowanie obiektów do potrzeb różnych grup pacjentów.”

Wykład dla WSSE – Duszniki-Zdrój 2017
Temat: “Właściwe projektowanie i wykonanie obiektów użyteczności publicznej dostępnych dla niepełnosprawnych – wymogi dla węzłów higieniczno-sanitarnych w różnych krajach”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2016 Temat: “Optymalizacja w projektowaniu, w budowaniu i w wyposażaniu obiektów medycznych”

Wykład dla WSSE – Wrocław 2016
Temat: “Właściwe projektowanie i wykonanie łazienek dostępnych dla niepełnosprawnych”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2015
Temat: “Nowoczesny blok operacyjny. Sale hybrydowe: wymagania techniczne, korzyści i koszty.”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2014
Temat: “Strefa zabiegowa szpitala – blok operacyjny i intensywna terapia – propozycje rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2013
Temat: “Blok operacyjny – przystosowanie pomieszczeń do nowoczesnych rozwiązań technicznych takich jak systemy przesyłania danych, roboty operacyjne, wymagania przestrzenne i wytrzymałościowe”

Wykład dla WSSE – Katowice 2012
“Nowoczesny Oddział Intensywnej Terapii – wymagania i rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne”

Wykład dla WSSE – Wrocław 2011
“Wpływ układu funkcjonalnego szpitala na infrastrukturę techniczną oraz na bezpieczeństwo”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2011
Temat: “Specjalistyczne instalacje szpitalne – instalacje elektryczne, gazy medyczne, wentylacja, klimatyzacja”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2010
Temat: “Technologia nowoczesnego szpitala: układ funkcjonalny, instalacje w szpitalach, wyposażenie medyczne, procedury przetargowe”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2009
Temat: “Jak dostosować obiekty medyczne do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2007
Temat: “Bloki operacyjne, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Intensywnej Terapii w świelte Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006”

Ogólnopolski cykl wykładów w ramach konferencji ESCULAP 2006
Temat 1: “Obiekty medyczne w świelte aktualnie obowiązujących przepisów – analiza rozwiązań spotykanych w innych krajach UE”
Temat 2: “Bloki operacyjne w świelte aktualnie obowiązujących przepisów – analiza rozwiązań spotykanych w innych krajach UE”
Temat 3: “Technologia współczesnej placówki medycznej”